E-mailVytisknoutExportovat ICS

Akce

Korespondence V + W (with English subtitles)
Název akce:
Korespondence V + W (with English subtitles)
Datum konání:
pondělí 23. leden 2017 , 19:00 h - 21:30 h
Místo konání:
Divadlo Na zábradlí - Praha, Hlavní město Praha
Kategorie:
Hudba
Zdroj:
1283282985055433
Kliknutí
125

Popis

ENGLISH BELOW

Jiří Voskovec, Jan Werich: KORESPONDENCE V + W

„Život herecký je strašný – někdy vůbec ne.“

HRAJEME VE ŠVANDOVĚ DIVADLE!

Osoby a obsazení

Jiří Voskovec: Václav Vašák
Jan Werich: Jiří Vyorálek
Zdenička: Anežka Kubátová / Gabriela Mikulková

Inscenační tým

Režie: Jan Mikulášek
Dramaturgie: Dora Viceníková
Scéna: Svatopluk Sládeček
Kostýmy: Marek Cpin
Výběr hudby: Jan Mikulášek

Korespondence Voskovce a Wericha je silnou výpovědí o životě dvou mimořádných lidí v nelehké době. Vzájemné listy legendárních tvůrců Osvobozeného divadla, jejichž cesty se po únoru 1948 rozešly, jsou strhujícím svědectvím nejen jejich originality a umělecké zralosti, ale současně odhalují i osudy těchto významných osobností v bipolárním světě, plném železných opon a studených válek.

Tyto dopisy, které např. u J. Voskovce představují vrchol jeho poválečné literární tvorby, jsou neocenitelným dokladem duchovního světa V+W. „Forma zkratky, krátká spojení, divadelní narážky, privátní kódy, k tomu brilantní stylizace a neuvěřitelná oslovení i podpisy“ – tak velice výstižně charakterizuje tuto korespondenci kritika.

Délka představení: 150 minut včetně přestávky

ENGLISH:

Jiří Voskovec, Jan Werich: V+W: THE LETTERS

"The actor’s life is horrible – sometime not at all."

PLAYED IN ŠVANDA'S THEATRE!

Cast

Jiří Voskovec: Václav Vašák
Jan Werich: Jiří Vyorálek
Zdenička: Anežka Kubátová / Gabriela Mikulková

Creative team

Director: Jan Mikulášek
Dramaturgy: Dora Viceníková
Set: Svatopluk Sládeček
Costumes: Marek Cpin
Music selection: Jan Mikulášek

Voskovec’s and Werich’s correspondence is a strong statement of life of two extraordinary people in uneasy times. Mutual letters of the legendary founders of the Liberated Theatre, whose lives were separated after February 1948, are a fascinating testimony of their originality and artistic maturity. At the same time, the letters reveal the life stories of these important personalities in a bipolar world full of iron curtains and cold wars.

These letters are priceless evidence of the intellectual and spiritual world of V+W and they are also the top literary work in Jiří Voskovec’s postwar period. “The form of abbreviation, short connections, theatrical allusions, plus the private codes and brilliant stylization, unbelievable addressing and signing” – these are the apt words the critics used to describe the correspondence.

Duration: 150 min with interval

Sdílet Korespondence V + W (with English subtitles)

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
ObnovitE-mailVytisknoutExportovat ICS