E-mailVytisknoutExportovat ICS

Akce

SOUBĚŽNÉ FORMÁTY  | Lucy Raven: Curtains | Kino Lucerna  | pondělí 16. 11., 20 h
Název akce:
SOUBĚŽNÉ FORMÁTY | Lucy Raven: Curtains | Kino Lucerna | pondělí 16. 11., 20 h
Datum konání:
pondělí 16. listopad 2015 , 20:00 h - 20:00 h
Místo konání:
Národní galerie v Praze - Praha, Hlavní město Praha
Kategorie:
Nekategorizované
Zdroj:
134499000241260
Kliknutí
151

Popis

Curtains
anaglyfová videoinstalace
Kino Lucerna, Vodičkova 36, Praha 1, kinolucerna.cz
pondělí 16. 11., 20 – 23 h
vstup volný

Curtains (Opony, 2014, anaglyfová videoinstalace, prostorový zvuk 5.1, 50 min, smyčka)
V Hollywoodu se nesmírně náročný proces výroby vizuálních efektů pro filmy našeho 21. století nazývá postprodukce. Metody, které filmový průmysl využívá, však náleží spíše do století minulého. Globální výrobní linky začínající v Los Angeles probíhají Bombají, Pekingem, Londýnem, Vancouverem a Torontem a vydělávají na levné pracovní síle i vládních dotacích, aby se zaplatily nekonečné hodiny usilovné práce strávené na každém filmovém políčku. Curtains, snímek vyžadující anaglyfové 3D brýle, zkoumá, do jaké míry se digitální vytváření místa a prostoru vztahuje k současné filmové produkci. Instalace přenáší existující místa (a skutečné pracovníky) z celého světa zpět do počítačově generovaného, virtuálního prostoru zabydleného dnešními filmovými diváky.

Lucy Raven (žije v New Yorku) během několika posledních let vytvořila sérii prací, ve kterých zkoumá produkci současných mainstreamových filmů a vliv masivních po- sunů filmového průmyslu na naše vnímání pohyblivých obrazů. Práce Lucy Raven byly součástí velkých mezinárodních výstav a projekcí: Ljubljana Biennial of Graphic Arts, Lublaň (2015); Portikus, Frankfurt (2014), Yerba Buena Center for the Arts, San Francisko (2014); Hammer Projects, the Hammer Museum, Los Angeles (2013); Whitney Biennial, Whitney Museum of American Art, New York (2012). V současnosti vyučuje na Cooper Union School of Art a School of Visual Arts v New Yorku.
Práce Lucy Raven je zastoupena na výstavě Prostor pro pohyblivý obraz – III. Kapitola: The Owl‘s Legacy and Its Discontents v Národní galerii v Praze. Umělkyně bude dále realizovat workshop se studenty Katedry volného umění na UMPRUM v Praze.

Curtains Lucy Raven jsou prezentovány za podpory Velvyslanectví USA v Praze v rámci programu mezinárodních událostí Souběžné formáty organizovaných Are | are-events.org.

...

Lucy Raven
Curtains
anaglyph video installation
Lucerna Cinema, Vodičkova 36, Praha 1, kinolucerna.cz
Monday 16 November, 8 – 11 pm
free entrance

Curtains (2014, anaglyph video installation, 5.1 sound, 50 min, looped)
In Hollywood, the incredibly labor-intensive process of creating visual effects for our 21st-century cinema is called “post-production.” But the industry still relies on 20th-century modes of industrial production: its global assembly lines run from Los Angeles through Bombay, Beijing, London, Vancouver and Toronto, capitalizing on cheap labor and government subsidies to supply the countless hours of painstaking work going into each frame of a film. Viewed with anaglyph 3D glasses, Curtains explores the digital creation of location and space insofar as they relate to contemporary movie- making. The installation brings real-world geographies (and real workers) back in to the computer-generated virtual spaces today’s moviegoers inhabit

Lucy Raven (born 1977 in USA, lives in New York City) has over the last several years made a series of works that explore how contemporary mainstream films are made, and how massive shifts in the film industry also affect how we experience moving images. Her work has been included in exhibitions and screenings internationally including the Ljubljana Biennial of Graphic Arts, Ljubljana (2015); Portikus, Frankfurt (2014); Yerba Buena Center for the Arts, San Francisco (2014); Hammer Projects, the Hammer Museum, Los Angeles (2013); Whitney Biennial, Whitney Museum of American Art, New York (2012). She currently teaches at the Cooper Union School of Art and the School of Visual Arts in New York.
Lucy Raven’s work is presented in the exhibition Moving Image Department – 3rd Chapter: The Owl's Legacy and Its Discontents in the National Gallery in Prague and the artist is also leading a workshop with the students of the Fine Arts Department at UMPRUM in Prague.

Curtains by Lucy Raven are supported by the US Embassy in Prague and presented within a program of international events Parallel Formats organized by Are | are-events.org.

Sdílet SOUBĚŽNÉ FORMÁTY | Lucy Raven: Curtains | Kino Lucerna | pondělí 16. 11., 20 h

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
ObnovitE-mailVytisknoutExportovat ICS