E-mailVytisknoutExportovat ICS

Akce

GOLDEN SIXTIES / ZLATÁ ŠEDESÁTÁ - with English subtitles / s anglickými titulky
Název akce:
GOLDEN SIXTIES / ZLATÁ ŠEDESÁTÁ - with English subtitles / s anglickými titulky
Datum konání:
čtvrtek 24. březen 2016 , 19:00 h - 20:40 h
Místo konání:
Divadlo Na zábradlí - Praha, Hlavní město Praha
Kategorie:
Hudba
Zdroj:
192530664447266
Kliknutí
218

Popis

ENGLISH BELOW

CZ:

Osoby a obsazení

Juráček: Honza Hájek
Juráček: Jiří Vyorálek
Juráček: Petra Bučková
Juráček: Josef Polášek
Juráček: Gabriela Mikulková

Inscenační tým

Režie: Jan Mikulášek
Dramaturgie: Dora Viceníková
Scéna a kostýmy: Marek Cpin
Výběr hudby: Jan Mikulášek

Pavel Juráček, režisér, scenárista, signatář Charty 77, je klíčovou osobností českého filmu 60. let. Deníkové zápisy zachycují vzestup i pád talentovaného umělce v konfliktu s dobovými společenskými a kulturními okolnostmi i s vlastní bohémskou povahou. Deník tak nabízí nejen neobyčejně intimní vhled do Juráčkovy osobnosti, do jeho vnímání světa a lidí kolem něj, ale i do atmosféry "zlatého věku naší kinematografie", která je nahlížena zevnitř jedním z aktérů nové vlny. Ve svém deníku zanechal po sobě Pavel Juráček dílo svrchované literární úrovně a hypnotické působivosti, otevřený dokument o výšinách i běsech umělecké tvorby. Kniha zvítězila v anketě Lidových novin o Knihu roku 2004 a obdržela ocenění Litera 2004 za nakladatelský čin.

16. srpna 1964 ... pátek
Člověk nepatří na svět, je omylem přírody a jeho jednání je nesmyslné. Zdá se mi, že štěstí je stav blbosti, chytrý člověk nemůže být šťastný, ty dvě věci se vylučují. Rozum je proti nám, rozum je nepřítel, rozum je nádor na mozku, nepřirozené bujení myšlenek a pochybností vzniklé jakousi chybou v přírodě. S kým si o tom mám povídat? Nikoho nemám. Čím jsem starší, tím jsem osamělejší a jediné co je jisté, je fakt, že jednou umřu. A do té doby se budu potácet pořád dál od narození, pořád blíž k smrti a budu dělat věci, které vzhledem k jistotě smrti jsou směšné. Protože jediné, co člověk o svém životě bezpečně ví je, že skončí.

ZAHRANIČNÍ ZÁJEZDY INSCENACE ZLATÁ ŠEDESÁTÁ ANEB DENÍK PAVLA J.:

- červen 2015 - Stoyan Bachvarov Drama Theatre - Varna Summer (Bulharsko)

OCENĚNÍ INSCENACE ZLATÁ ŠEDESÁTÁ ANEB DENÍK PAVLA J.:

- Ceny Alfréda Radoka 2013: INSCENACE ROKU, nominace v kategorii SCÉNOGRAFIE ROKU (Marek Cpin)

EN:

PRESALE FOR JANUARY STARTS ON DECEMBER 10TH

Cast

Juráček: Honza Hájek
Juráček: Jiří Vyorálek
Juráček: Petra Bučková
Juráček: Josef Polášek
Juráček: Gabriela Mikulková

Creative team

Director: Jan Mikulášek
Dramaturgy: Dora Viceníková
Set and costumes: Marek Cpin
Music selection: Jan Mikulášek

Pavel Juráček, a director, screenwriter, signatory to Charta 77 was a key figure of Czech film in the sixties. The diary notes capture the rise and fall of a talented artist in the conflict with the social and culture circumstances as well as with his own bohemian personality. The diary offers not only an extraordinary insight into Juráček’s character, into his perception of the world and people surrounding him, but also the atmosphere of the ‘golden age of our cinema’ that is viewed from the inside by one of the figures of the New Wave. In his diaries Pavel Juráček left a work of great literature with hypnotic impressiveness, a free document about the heights and demons of artistic creation. The book won in the survey The Book of the Year 2004 of Lidove noviny and it also received a Magnesia Litera 2004 Award for the publishing act.

August 16, 1964… Friday
A Man doesn’t belong in the World, he is a nature’s mistake and his acting is senseless. It seems to me that happiness is a state of stupidity, smart men can’t be happy - these two things exclude each other. Intellect is against us, intellect is an enemy, intellect is a brain tumor, unnatural growth of thoughts and doubts rising from some mistake in nature. With whom shall I talk about it? I don’t have anyone. Th older I am, the more lonely I am and the only thing sure is the fact that I will die one day. And till then I will stagger onwards away from birth, closer to death and I will do things that are ridiculous with respect to the certainty of death death. Because the one single thing a man knows about his life for sure, is that it will end.

GOLDEN SIXTIES AT INTERNATIONAL FESTIVAL

- June 2015 - Stoyan Bachvarov Drama Theatre - Varna Summer (Bulgaria)

Sdílet GOLDEN SIXTIES / ZLATÁ ŠEDESÁTÁ - with English subtitles / s anglickými titulky

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
ObnovitE-mailVytisknoutExportovat ICS