E-mailVytisknoutExportovat ICS

Akce

SOUBĚŽNÉ FORMÁTY | lsla Leaver-Yap a James Richards: My Pleasure | Francouzský institut | středa 9. 12., 19 h
Název akce:
SOUBĚŽNÉ FORMÁTY | lsla Leaver-Yap a James Richards: My Pleasure | Francouzský institut | středa 9. 12., 19 h
Datum konání:
středa 9. prosinec 2015 , 19:00 h - 19:00 h
Místo konání:
Národní galerie v Praze - Praha, Hlavní město Praha
Kategorie:
Nekategorizované
Zdroj:
215475435450634
Kliknutí
124

Popis

--- Please scroll down for English version ---

SOUBĚŽNÉ FORMÁTY
lsla Leaver-Yap a James Richards
My Pleasure
filmový program
Francouzský institut v Praze ¬– KINO 35, Štěpánská 35, Praha 1, ifp.cz
středa 9. 12., 19 h
vstup volný

My Pleasure je úvahou o schopnosti hledáčku kamery kontrolovat touhu – o nástroji, který generuje vlastní vnitřní logiku a narativ. My Pleasure využívá časových kvalit kontemplace a atmosféry k vyvolání emocionální reakce diváka.

Bonnie Camplin, Good Health, 2 min
Melody Sumner, My Pleasure, 1982, 8 min (audio)
Su Friedrich, But No One, 9 min
Jayne Parker, Almost Out, 1985, 15 min (výňatek)
Uri Aran, Untitled, 2013, 15 min
Dani Leventhal, Platonic, 2013, 21 min
Seamus Harahan, Ubaldo Continiello, 2013, 1 min

Isla Leaver-Yap (žije v Glasgow a v Minneapolis) ve spolupráci s umělkyněmi a umělci píše eseje, publikuje knihy a organizuje výstavy a umělecké akce. James Richards (působí v Berlíně a v Londýně) je známý svými provokativními a vizuálně podmanivými díly v médiu pohyblivého obrazu, jimž dominují témata jako touha či svádění.

Isla Leaver-Yap a James Richards společně povedou workshop na Katedře volného umění pražské UMPRUM.

Filmový program je organizován ve spolupráci s British Council, Francouzským Institutem a UMPRUM v Praze za podpory Magistrátu hlavního města Prahy, Ministerstva kultury ČR a Státního fondu kultury ČR. Zvláštní poděkování hotelu Emblem.

---
Program mezinárodních událostí Souběžné formáty obsahově vychází z výstavního projektu Národní galerie v Praze Prostor pro pohyblivý obraz. Po dobu trvání III. kapitoly: The Owl’s Legacy and Its Discontents se v rámci Souběžných formátů v několika kulturních a uměleckých institucích v Praze a Brně představí umělci Eric Baudelaire, Lucy Raven a James Richards a kurátoři le peuple qui manque (chybějící lid) a Isla Leaver-Yap.

Souběžné formáty jsou organizovány Are. Více informací na are-events.org.

použitý obrázek z filmu: Uri Aran, 'Untitled', 2013, jednokanálové video, 15 min 43 s. Se svolením umělce a Sadie Coles HQ, Londýn

--- English version ---

PARALLEL FORMATS
lsla Leaver-Yap and James Richards
My Pleasure
screening programme
French Institute in Prague – CINEMA 35, Štěpánská 35, Prague 1, ifp.cz
Wednesday 9 December, 7 pm
free entrance

My Pleasure contemplates the camera’s viewfinder as a form of desire control — a device that generates its own internal logic and narrative. Using the durational qualities of pensiveness and ambience, My Pleasure mines its subjects for an emotional response.

Bonnie Camplin, Good Health, 2 min
Melody Sumner, My Pleasure, 1982, 8 min (audio)
Su Friedrich, But No One, 9 min
Jayne Parker, Almost Out, 1985, 15 min (extract)
Uri Aran, Untitled, 2013, 15 min
Dani Leventhal, Platonic, 2013, 21 min
Seamus Harahan, Ubaldo Continiello, 2013, 1 min

Isla Leaver-Yap (lives in Glasgow and Minneapolis) works with artists to produce essays, books, exhibitions, and events. James Richards (lives in Berlin and London) is known for his provocative and visually tempting moving-image works dressing themes of desire and seduction.

Isla Leaver-Yap and James Richards will also hold a workshop at the Fine Arts Department at UMPRUM in Prague.

The screening programme is organized in collaboration with the British Council, the French Institute and the UMPRUM in Prague and supported by the Prague City Hall, the Ministry of Culture and the State Cultural Fund of the Czech Republic. Special thanks to the Hotel Emblem.

---
Parallel Formats, a program of international events is based on the exhibition series Moving Image Department of the National Gallery in Prague. For the duration of the 3rd Chapter: The Owl’s Legacy and Its Discontents, Parallel Formats take place in several cultural and art institutions in Prague and Brno and present artistic and curatorial practice of the artists Eric Baudelaire, Lucy Raven and James Richards and the curators a people is missing and Isla Leaver-Yap.

Parallel Formats are organized and produced by Are. For more information please see are-events.org.

--
image: Uri Aran, 'Untitled', 2013, single-channel video, 15 min 43 sec. Copyright the artist, courtesy Sadie Coles HQ, London

Sdílet SOUBĚŽNÉ FORMÁTY | lsla Leaver-Yap a James Richards: My Pleasure | Francouzský institut | středa 9. 12., 19 h

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
ObnovitE-mailVytisknoutExportovat ICS