E-mailVytisknoutExportovat ICS

Akce

Komentovaná dernisáž + UAV performance V. Poláka a D. Dostala
Název akce:
Komentovaná dernisáž + UAV performance V. Poláka a D. Dostala
Datum konání:
neděle 11. prosinec 2016 , 15:00 h - 18:00 h
Místo konání:
Národní galerie v Praze - Praha, Hlavní město Praha
Kategorie:
Výstava
Zdroj:
352640048423942
Kliknutí
112

Popis

(for english scroll down)

15:00 komentovaná prohlídka s kurátorem a přítomnými umělci (3. patro)
16:30 UAV performance Vojtěcha Polláka a Davida Dostala

REALITA EXTENZE //
Performance Vojtěcha Polláka a Davida Dostala, při které se autoři pokusí navzájem navštívit sami sebe skrze extenzi, jež je v tomto případě zastoupená malým bezpilotním letounem neboli dronem. Signály jejich extenzí budou rozmnoženy do přijímačů, které budou napojeny na projektory, jež budou celou jejich akci přenášet divákům na pilíře malé dvorany. Divák tak tedy bude prožívat spolu s performery jejich návštěvu a bude zatažen do světa FPV - first person view. Dojede tak k množení signálů a vytváření nového prostoru v Malé dvoraně Veletržního paláce.
Propojit se se strojem a pozorovat očima stroje, pohybovat se jinak než je pro člověka obvyklé. Zmenšovat své tělo, množit ho o další části a promítat to, co vidíme, ostatním. Jsme na hranici nové reality, virtuality. Nemusíme se pohybovat ve virtuálním prostředí, ale náš život je jiný, pohybujeme se a žijeme již nyní na hranici, kde realita, tak jak jsme ji znali, již není. Nazíráme na svět přes digitální médium. Skrze displeje vnímáme svět již zcela přirozeně. Zmenšujeme naše vzdálenosti, jsme tak blízko, i když jsme daleko, a dělí nás hloubky prostorů a naše velikosti.
________________________________________________

15:00 guided tour with curator and present artists (3rd floor)
16:30 UAV performance of Vojtěch Pollák and David Dostal

REALITY EXTENSION //
Visit the performance of Vojtech Pollak and David Dostal at which the authors visit themselves through extension. In this case a UAV. The video signals of their extensions will be spread among receivers, which will be connected to projectors that will transmit the signals on the hall pillars of Malá dvorana. The spectators will experience, along with the performers, their visit and will be drawn into the world of FPV - First Person View. This creates a multiplication of the video signal and a new space evolves in the hall of Veletrzni Palac.
Connect with the machine and watch through its eyes, move differently than is usual for humans. Shrink your body, expand it with other parts and broadcast the `eyes` of it for others. We are at the edge of a new reality, virtuality. We do not need to move in a virtual environment, because our lives are different. We are living on the edge, where reality, how we used to know it, no more exists. We see the world through a display, quite naturally. We reduce distances, we are so close even though we are far away. Only the depth of the space is dividing us from our extensions.

Sdílet Komentovaná dernisáž + UAV performance V. Poláka a D. Dostala

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
ObnovitE-mailVytisknoutExportovat ICS