E-mailVytisknoutExportovat ICS

Akce

Haas, Svíteková, Vrba a kol. / Archa.lab — Definuj se!
Název akce:
Haas, Svíteková, Vrba a kol. / Archa.lab — Definuj se!
Datum konání:
pondělí 27. duben 2015 , 20:00 h - středa 29. duben 2015, 23:00 h
Místo konání:
Divadlo Archa - Praha, Hlavní město Praha
Kategorie:
Nekategorizované
Zdroj:
452311018261322
Kliknutí
418

Popis

“Každá organická i neorganická struktura má specifickou rychlost a frekvenci, ve které přirozeně vibruje, když je energií uvedená do pohybu. Tato elementární frekvence je určovaná její hmotností a napětím. Základní fyzikální pravda každé struktury určuje způsob, kterým tato struktura tančí a vykmitává do světa zvukové vlny. Elementární frekvence objektu je tak jakýmsi nahým
snímkem jeho identity a poukazuje na jiné struktury, se kterými bude objekt pravděpodobně rezonovat.”
G. Prochnik; In Pursuit of Silence

Společnost rezonuje svými těly. Je hybnou silou, která udává naši frekvenci. Pokud si ji ovšem neurčíme sami. Zkoumání vlastní amplitudy a intenzity, setkávání na liniích a délkách, ve vrstvách síly, zvuku a pohybu. Prostupnost i konečnost hranic, kterými nás ovlivňuje naše vnitřní i vnější okolí.

Představení „Definuj se, nebo budeš definován“ se utvářelo ze setkání různorodých disciplín a osobností zapojených umělců. Z abstraktního konceptu hudebního
skladatele Petra Haase se stalo hrací pole, kde každý z nich nacházel svoje místo, nebo i případně svoje předem určené místo ztrácel. Veškerý materiál byl nalezen a
vysledován skoro laboratorním přístupem k funkčnosti lidského těla, či k fyzikálním zákonům zvuku. Po šesti týdnech zkoumání v tomto teritoriu se objevují určitá pnutí – na různých místech, různými směry, někdy se vrství, násobí se, jindy kolidují, někdy se zdají být nekonečně flexibilní.

Definuj se, nebo budeš definován!

koncept: Petr Haas
hudba: Petr Haas, Petr Vrba
choreografie: Zdenka Brungot Svíteková
tanec: Kateřina Dietzová, Jana Novorytová
dramaturgie: Jelte van Andel
světelný design: Patrik Sedlák
kostýmy: Matěj Smrkovský
grafický design: Studio Zijspan
produkce: Tereza Vohryzková

Za podporu děkujeme: Ministerstvo kultury ČR, Velvyslanectví Nizozemského království, Divadlo Archa, Divadlo 29, Terra Madoda, NADACE ŽIVOT UMĚLCE, studio Truhlárna, CreW o.s.

Every structure, organic and non organic, has a special frequency at which it naturally vibrates when energized into motion [and thus] there are specific speeds at which every structure is predestined to vibrate. Every object then has its own fundamental frequency determined by its mass and tension.
Therefore the core physical truth of every structure determines the way it dances and shimmies off sound waves into the universe. An object’s fundamental frequency is a kind of naked snapshot of identity. By definition this snapshot also reveals the other structures that the object is most likely to mutually resonate with.
In Pursuit of Silence; George Prochnik


This project brings together several artistic genres channelled via personalities who gathered to collaborate in this frame. Each of them has a distinct, even edgy style, taste; defending specific priorities, principles or points of view. Under these circumstances the abstract concept of Petr Haas transformed into a playground, where, during the process, each of us had to find his/her own place (or was losing the place which was originally intended for him). There was though no intention to take this psychology on stage, all the material was tracked down and researched by means of almost laboratory approach towards the functionality of the human body or towards the physical laws of the sound. However after six weeks of the research in this territory there are certain tensions appearing – on various places, in different directions. Sometimes they are layered and multiplied, other times they collide, at other occurrences they appear to be endlessly flexible. When one has the chance to step out of this frame, an objective description could be the following one:

The society is resonating by means of its bodies. It is the driving force, which determines our frequency, unless we determine it for ourselves. Exploring one’s own amplitude and intensity, meetings on the lines and lengths, in midst of layers of force, sound and movement. Transmittance and finality of the boundaries, through which we are being manipulated by our inner and outer environment.

Define yourself, or get defined!

original idea: Petr Haas
music: Petr Haas, Petr Vrba
choreography: Zdenka Brungot Svíteková
dance: Kateřina Dietzová, Jana Novorytová
dramaturgy: Jelte Van Andel
light design: Patrik Sedlák
costumes: Matěj Smrkovský
graphic design: Studio Zijspan
production: Tereza Vohryzková

with the support of: Ministry of Culture ČR, Embassy of the Kingdom of the Netherlands, Archa Theatre, Theatre 29, Terra Madoda, studio Truhlárna and CreWcollective

Sdílet Haas, Svíteková, Vrba a kol. / Archa.lab — Definuj se!

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
ObnovitE-mailVytisknoutExportovat ICS