E-mailVytisknoutExportovat ICS

Akce

Lukáš Hofmann / Saliva: Retrospektiva (performance)
Název akce:
Lukáš Hofmann / Saliva: Retrospektiva (performance)
Datum konání:
sobota 3. prosinec 2016 , 15:00 h - 18:00 h
Místo konání:
Národní galerie v Praze - Praha, Hlavní město Praha
Kategorie:
Výstava
Zdroj:
567413203464835
Kliknutí
117

Popis

-- For English please scroll down --

Lukáš Hofmann / Saliva: Retrospektiva
performance v rámci výstavy Against Nature
Národní galerie v Praze – Veletržní palác
sobota 3. 12., 15 – 18 h
vstup volný

Ve světle, v archivním objetí Národní galerie se zhmotňuje nový typ historie, takový, jehož ohlédnutí zpět zasahuje nejdále do přítomnosti.

Ve svých 23 letech a po prozkoumání různých stop a znamení nalezených v přírodě, podzemních parkovištích, v útržkovitých anotacích a naštvaném těle bodnutém včelou, organizuje Lukáš Hofmann svou Retrospektivu, protože ví, že třináctiletou ukrajinskou modelkou, která pláče z Paříže své matce po Skypu, už nikdy nebude.

V procesu mýtotvorby se sbírka dobře oblečených těl místy transformuje v amatérský sbor, jakési plíce a řadu rtů společně rozmazaných podél červené nitě, která prochází skrz hustý pach sóji a tkané membrány staveniště. Tělo se stáva objektem o přesně stejné hmotnosti, jako má tělo.

V nastalém zmatku je do publika vypuštěna včela.

*

Lukáš Hofmann (22. 2. 1993) se narodil v Praze; jako dítě proplouval českým školstvím a přecházel na zavedenější školy každé dva nebo tři roky. Do doby, než se přihlásil na Akademii výtvarných umění v Praze, nepřijímal žádný druh formálního výtvarného vzdělání. Jeho lexikon je jako pískoviště - na mysl přichází "protékání", "asociace" a "textury", stejně jako jeho přezdívka "Saliva" - za tuto absenci estetické taxonomie ve svém vzdělání je vděčný. Umožnila mu uspořádat módní přehlídku předtím, než věděl, jak šít; místo toho se rozhodl přetvořit oděvy ukradené ze skříní švédské nadnárodní nábytkové značky.

V současné chvíli Hofmannova praxe vyvěrá z delty ohraničené sochařstvím, performancí a stylingem. Přesto ani toto kalné přirovnání není skutečně vhodné k popsání jeho praxe, protože tento kal někdy vypadá spíš jako tyl, a naopak. Občas je DJem, občas modelem, využívajícím internet jako medium tak hravé, jak bychom si ho všichni přáli mít. Zřejmě je vhodnější hovořit o Hofmannovi jako umělci citlivosti nebo alchymie, spíše než vymezené disciplíny.

Není pak divu, že Hofmannův filozofický postoj je raději určité „rozkročmo“. Jako skeptik potvrdí, že většina jeho identické práce a pracovní identity je performativní, samovytvořená a vylučující možnost rigidní pravdy nebo neměnného vyznávání jednoho názoru. Je značkou, dovedně proplouvající propagačními kanály a víry sociálních sítí. Když používá Google Maps, aby našel dopravní spojení a dorazí přesně v ten čas, jaký aplikace předpověděla, cítí se sám prostředníkem nebo údajem pro aplikaci, spíš, než aby aplikace byla nástrojem pro něj. Přes to všechno je jeho umění protkané břitkou lyrikou - říkejme tomu poezie či "nostalgie po něčem, co ani neznám, být ‘cool’ eko-dítě nebo tak něco." Hofmannova pravda je pohyblivá, existující v komunitě (bez ohledu na to, jak kurátorované), auře (bez ohledu na to, jakou komoditou se stala), a dokumentaci (bez ohledu na to, jak odtržené od "skutečného").

Významnější díla z posledního roku zahrnují: IKEA Made Fashion v Galerii AVU v Praze; classic arrangement of five white roses ve spolupráci s Danem Bodanem v Schinkel Pavilonu v Berlíně; big bag s Barbarou Klawitter a Nico Arauner v Moderna Museet ve Stockholmu a l'eau des algues s Nilsem Langem v Kabaretu Voltaire v Curychu, na závěr Manifesty 11,.

text: Ari Nielsson (performance), Nat Marcus (bio)

odkazy:
http://dismagazine.com/blog/83881/nils-lange-saliva-leau-des-algues/
http://novembremagazine.com/big-bag-by-lukas-hofmann-saliva-nico-arauner-barbara-klawitter

Performance je organizována ve spolupráci s Are | are-events.org.

--

Lukáš Hofmann / Saliva: Retrospective
Performance. Part of the exhibition Against Nature.
National Gallery in Prague – Trade Fair Palace
Saturday 3 December, 3 – 6pm
Free admission

Within the light, archival embrace of the National Gallery in Prague, a new type of history is emerging: a history that looks back only as far as Now.

At the age of 23, and after consulting various signs and traces found in nature, underground car-parks, scrappy annotations and angry, bee-stung flesh, Lukas Hofmann is organizing his Retrospective, since he knows that he will never be a 13 year old Ukrainian girl model crying to her mother from Paris via Skype, again.

Through the processes of mythmaking, a collection of well-dressed bodies transforms at points, into an amateur choir, some kind of a lung, and a series of lips smearing along a red thread that pierces through the thick soya smells and the woven construction-site membranes. A body becoming an object of the exact same weight as a body.

In the ensuing confusion, a bee is released into the audience.

*

Lukas Hofmann (22. 2. 1993), was born in Prague. As a child he bounced through the Czech education system, switching to more established schools every two or three years. It was not until he enrolled at the Academy of Fine Arts in Prague that he began receiving any kind of formal art education. As his lexic

Sdílet Lukáš Hofmann / Saliva: Retrospektiva (performance)

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
ObnovitE-mailVytisknoutExportovat ICS