E-mailVytisknout

NTK - Národní technická knihovna

Místo konání

NTK - Národní technická knihovna
Web:
techlib.cz/
Ulice:
Technická 6
PSČ:
160 00
Město:
Praha
Kraj:
Hlavní město Praha
Stát:
Czech Republic
Zdroj:
145210280113
Scéna:
Library
Oblíbenost:
9871
Sledovanost:
44
Platby:
Hotově(1), Visa(0)Popis

NTK je veřejně přístupná vědeckotechnická knihovna.

Vize a mise NTK: My v NTK profesionálně a přátelsky sloužíme výzkumu, vzdělávání i široké odborné a laické veřejnosti. Pomáháme vytvářet a pečovat o intelektuální prostředí, v němž se informace transformují v poznatky, které podporují výzkum i praxi a jsou dále sdíleny akademickou obcí a živí proces vzdělávání. Shromažďujeme, vytváříme, spolehlivě uchováváme poznatky a dbáme o jejich snadnou dostupnost a komunikaci díky důvěryhodným systémům a strategiím. Nabízíme vlídné, zvoucí a stimulující prostředí jak fyzické, tak i virtuální. Stále se vzděláváme a pomáháme v tom i ostatním. Chceme, aby NTK byla dokonalá akademická knihovna podporující transfer inovací do praxe. Klíčové hodnoty NTK · Profesionalita, spolehlivost, jistota (podložená trvalým [sebe]vzděláváním); · Vlídnost, srozumitelnost, otevřenost; · Kreativita, inspirativnost; · Partnerství bez bariér času, místa, příslušnosti. Motto NTK „Knihovna je služba “ NTK se v souladu s Prohlášením o intelektuální svobodě vydaným Mezinárodní federací knihovnických spolků a institucí (IFLA) podílí na rozvoji a udržování intelektuální svobody, ochraně základních hodnot demokracie a obecných občanských práv. Vítáme vaší účast a komentáře na sociálních sítích. Naše stránky se řídí všeobecnými pravidly zdvořilé občanské debaty. Jste plně zodpovědni za všechno, co zveřejníte. NTK neznevýhodňuje žádné názory. Nicméně sledujeme obsah přidávaný uživateli a vyhrazujeme si právo na jeho odstranění bez souhlasu autora. Neověřujeme identitu komentátorů. Řídíme se několika pravidly: >Odstraníme komentáře, které jsou urážlivé, vulgární nebo rasistické. Nepřípustné jsou i výhrůžky, osobní útoky, útoky na skupiny lidí a sexuální obtěžování. >V zájmu ochrany soukromí odstraníme komentáře obsahující osobní údaje, ať už komentátora nebo někoho jiného, včetně adresy bydliště, telefonního čísla a emailové adresy. >Budeme mazat spam, komentáře, které jsou zjevně mimo téma, dále reklamu na služby či zboží a příspěvky obsahující lobbování a politickou agitaci. >Komentáře obsahující bezdůvodné odkazy na webové stránky budou považovány za spam a budou rovněž mazány. >Nepište do komentářů nic, co nemáte právo sdílet. Respektujte autorské právo a českou legislativu. >Obsah všech komentářů je publikován na veřejně přístupné webové stránce, proto neodesílejte nic, co si nepřejete aby bylo prezentováno široké veřejnosti. Děkujeme, že se zapojujete do našich diskuzí! ------------------------------------------------------------- NTK Vision and Mission We at NTK serve research, education, and the professional and common public in a professional and friendly manner. We help create and nurture an intellectual environment in which information is transformed into knowledge that supports research and practice, just to be additionally shared by education while fostering the learning process. We collect, create, and reliably store knowledge and facilitate its access and communication through trusted systems and strategies. We offer a warm, inviting and stimulating environment, both physically and virtually. We are continuously educating ourselves and assist others in their ongoing development. We want NTK to be the perfect academic library supporting the transfer of innovations into practice. Key NTK Values · Professionalism, reliability, guarantee (based on continuous education); · Kindness, clarity, openness; · Creativity, inspiration; · Partnerships with no barriers in time, place, affiliation NTK's Motto · "The library is a service" (motto for external / internal communication); *** NTK, according to IFLA intellectual freedom statement contributes to the development and maintenance of intellectual freedom and helps to safeguard basic democratic values and universal civil rights. We welcome your participation and comments on the Library’s blogs and social media. Our social media sites are governed by the general rules of respectful civil discourse. You are fully responsible for everything that you post. NTK does not discriminate against any views. Nevertheless, the Library may monitor any user-generated content as it chooses and reserves the right to remove content for any reason whatever, without consent. We do not verify the identity of commenters. Here are some of the rules we follow: >We will remove comments that contain abusive, vulgar, offensive, racist, threatening or harassing comments, personal attacks of any kind, or offensive terms that target specific individuals or groups. >We may remove comments that contain personal information (whether your own or someone else's), including home address, home or cell phone number, or personal email address, in order to protect privacy. >We will remove spam, comments that are clearly off-topic, that promote services or products, or that involve political campaigning or lobbying. >Gratuitous links to sites are viewed as spam and may result in the comment being removed. >Do not post anything that you do not have the right to post. Respect author's and copyright rights and copyright and Czech legislation. >The contents of all comments are released into the public domain, so do not submit anything you do not wish to broadcast to the general public. Thank you for joining the conversation!

Program Zobrazit archiv Exportovat ICS

   
 
Obrázek akce Datum Název akce Místo Kategorie
Žádné akce k dispozici
Obrázek akce Datum Název akce Místo Kategorie

  Zobrazit archiv Exportovat ICS

E-mailVytisknout